Vědecko-technický poznávací výlet do JESENÍKŮ
pořadatel: Centrum AMAVET a DDM "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou

termín: 17. - 18.6.2008

Program:

17.6.2008

ZOOPARK Rapotín, Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, Hledání pokladu v Šumperku

18.6.2008

Ruční papírna Velké Losiny, Strašidelné sklepení Letohrad, Pevnost Hanička, Přehrada Les Království

Fotodokumentace

-----------------------------

KONTAKT:
Centrum AMAVET
Komenského 1037
512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel. +420 603 183 381
E-mail: amavet@place.cz

http://www.amavet.place.cz