Vědecko-technický poznávací výlet do MOSTU
pořadatel: Centrum AMAVET a DDM "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou

termín: 13. - 14.4.2006

Program:

13.4.2006

Mělník soutok, Zámek Jezeří, Rozhledna Hněvín, Hvězdárna na Hněvíně, vědeckotechnické centrum AMAVET Most

14.4.2006

Autodrom Most, Hipodrom Most, Děkanský kostel, Zubrnická muzeální železnice

Fotodokumentace:

1 den

2 den

-----------------------------

KONTAKT:
Centrum AMAVET
Komenského 1037
512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel. +420 603 183 381
E-mail: amavet@place.cz

http://www.amavet.place.cz