PROJEKTY - PROJECTS

APLIKOVANÁ VĚDA 2005
APPLIED SCIENCE 2005
NEBOJME SE HVĚZD 2006
DON´T AFRAID OF DTARS 2006